Projektu Vadības mācības

Pasaules līmeņa eksperta vadībā

Sākotnēji laba iecere var izgāzties, jo nav noteiktas lomas projekta komandā, definēta mērķa, projekta apjoma, precīza struktūrplāna, risku izvērtēšanas un vadības un ieinteresēto pušu iesaistes

Starptautiski atzīts eksperts
Projektu vadības pieredze finanšu, IKT, būvniecības, pilsētu attīstības, farmācijas, enerģētikas, ēdināšanas u.c. nozarēs
Pieredze projektu vadības mācību vadīšanā
Swedbank, Seb, Citadele, Ergo, Rimi, Grindeks, Hansa Matrix, SAF, Tet, CSDD, Latvenergo, Sadales Tīkls, VK Tranzīts, UPB, ELKO u.c.
Uz praksi balstītas mācības
Katras tēmas sākuma daļā dalībnieki iepazīstās ar pasniedzēja piemēru vai bāzes teoriju un uzreiz pilda praktisko uzdevumu
Saruna ar Ivaru Ruņģi par projektu vadību
Kas ir projektu vadība?
Kādas ir nepieciešamās kompetences projektu vadībā?
Par mācībām
Mācībās uzsvars tiek likts tieši uz zināšanu apgūšanu, izmantojot praktiskos uzdevumus gan grupās, gan individuāli, kā arī, veidojot diskusiju ar mācību dalībniekiem, kuras laikā tiek sastādīts kopējs viedoklis un izpratne par vienu vai otru projekta vadības aspektu. Diskusijās dalībniekiem ir iespēja iepazīties ar to kā projekti tiek vadīti citās nozarēs un organizācijās, kas ļauj saprast projekta būtību un atšķirīgās pieejas tā organizēšanai. Tāpat mācību dalībnieki saņem atgriezenisko saiti no pasniedzēja un citiem dalībniekiem.

Mācības tiek plānotas pasniegt ar 80-90% praktisko daļu tajās, t.i. katras jaunas tēmas sākuma daļā dalībnieki iepazīstās ar pasniedzēja piemēru vai bāzes teoriju un uzreiz pilda praktisko uzdevumu, kura laikā pielieto savas esošās zināšanas uzdevuma izpildei. Savukārt pēc uzdevuma prezentācijas, pasniedzējs sniedz atgriezenisko saikni par atšķirībām no labākās prakses un sniedz atgriezenisko saikni par to, kā šis rezultāts izskatās ņemot vērā teorētisko zināšanu pielietošanu.
Mācību programma
4 x 4h, Dalības maksa 390 EUR + PVN
6.jūnijs
9:00-13:00
Ievads projektu vadībā
Projektu vadīšanas vide un projekta kultūra organizācijā
Projekta organizācija
Projekta lomas vs organizācijas amati
Projekta mērķis
Projekta mērķa definēšana
uzdevums: projekta organizātoriskās struktūras izveide
uzdevums grupās: mērķa precizēšana
7.jūnijs
9:00-13:00
Projekta apjoms un struktūrplāns
Projekta apjoma noteikšana
WBS (struktūrplāna) sastādīšana

Projekta dzīves cikls
Projekta posmi un robežstabi (milestones)
uzdevums grupās: WBS sastādīšana
uzdevums: projekta dzīves cikla definēšana
8.jūnijs
9:00-13:00
Projekta plāns
Projekta plāna sastādīšana un izmaiņu ieviešana
Projekta slēgšana un izmaiņu vadība
Projekta izmaiņu vadība
Projekta noslēgums, tā izvērtēšana un 'know-how' uzglabāšana
uzdevums: projekta plāna sastādīšana
9.jūnijs
9:00-13:00
Risku identificēšana, analīze un mazināšana
Risku izvērtēšana un vadība
Projekta ieinteresētās puses
Projekta ieinteresēto pušu vadība
uzdevums: risku identificēšana, analīzes un mazināšana
uzdevums: projekta ieinteresētās puses un kā ar tām strādāt? Komunikācijas plāns ar tām
Ieguvumi
Projektu vadības kļūdu piemēru apskatu
Rīki un metodes projekta galveno posmu realizācijai
Aktuālo projektu vadības situāciju apspriešana
Rezervēt dalību mācībās
Aizpildi pieteikuma formu
Mēs rezervēsim Jūsu dalību mācībās
Nosūtīsim rezervācijas apstiprinājumu un rēķinu par dalību
Dalībnieku skaits
+
Jautājumu gadījumā zvaniet vai rakstiet +371 29 220 262 vai viktors@trainify.lv