PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA VP Sales (turpmāk tekstā VP Sales) tīmekļa vietnes Privātuma politikas mērķis ir informēt šīs tīmekļa

vietnes apmeklētājus par personas datu apstrādes mērķi, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu, kā arī

datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā.

DATU PĀRZINIS UN KONTAKTINFORMĀCIJA

Personas datu pārzinis ir VP Sales, reģistrācijas numurs 45403049908, juridiskā adrese Ilūkstes iela 103, k2-

144, Rīga, Latvija, LV-1082

Kontaktinformācija saistībā ar šīs tīmekļa vietnes Privātuma politiku:

• tel.nr. +371 29 220 262

• viktors@trainify.lv

Izmantojot šo kontaktinformāciju tīmekļa vietnes lietotājam ir iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem

par šīs tīmekļa vietnes Privātuma politiku.

DATU APSTRĀDES MĒRĶIS

Privātuma politika tiek piemērota privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai. VP Sales no

sīkdatnēm iegūtos datus izmanto:

• mārketinga nolūkos, lai informētu tīmekļa vietnes apmeklētājus par citiem piemērotiem

pakalpojumiem, piedāvājumiem, kā arī īpašām akcijām, kas varētu interesēt šīs tīmekļa vietnes

apmeklētājus;

• klientu apkalpošanai;

• klientu lojalitātes veicināšanai;

• mājaslapas uzturēšanai un uzlabojumu veikšanai.

VP Sales atbildīgi rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Klientu tiesības uz

personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un

padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas

datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un

datu apstrādes jomā.

Tīmekļa vietnes apmeklētāju personas dati tiek glabāti drošā vidē. Serveris, kuru izmanto VP Sales datu

drošai glabāšanai, ir pieejams tikai sadarbības trešās puses aģentūrām, ar kurām ir noslēgts līgums, kā arī

pilnvarotam VP Sales personālam.

Minētais serveris tiek aizsargāts ar ugunsmūri, kā arī tiek izmantota datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL

šifrēšana) tādēļ dati nav publiski pieejami.

PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS ILGUMS

VP Sales glabā un apstrādā tīmekļa vietnes apmeklētāja personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai:

• sniegtu pieprasīto pakalpojumu;

• dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;

• atbilstoši tiesību aktos norādītājiem termiņiem.

Ja nevēlaties izmantot sīkdatnes VP Sales tīmekļa vietnē, iestatiet pārlūkprogrammu tā, lai tā brīdinātu Jūs

pirms sīkdatņu lietošanas apstiprināšanas un tās noraidītu pēc pārlūka brīdinājuma par sīkdatņu

klātbūtni. Jums ir iespēja apmeklēt un lietot VP Sales tīmekļa vietni arī tad, ja Sīkdatnes ir atspējotas.

VP Sales patur tiesības periodiski atjaunot Privātuma lietošanas aprakstu un nosacījumus. Atjauninātā

versija vienmēr būs pieejama šeit, VP Sales tīmekļa vietnē, iepriekš tīmekļa vietnes apmeklētājus par

izmaiņām nebrīdinot.