```
Darbības nepārtrauktība:
kritiskā infrastruktūra, tehnoloģiskie risinājumi un kiberdrošība
2023.gada 8. decembrī
10:00 - 14:30
Civilmilitārās sadarbības veicināšana reģionos
Darba kārtība
2023. gada 8. decembris

Klātienē - Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC), Svētes iela 33, Jelgava

Tiešsaistē - no jebkuras vietas ar interneta pieslēgumu
10:00 – 10:20
Atklāšanas uzrunas
Arnis Šults, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadošais eksperts
Valdis Veips, Zemgales plānošanas reģiona izpilddirektors
Ilze Āboliņa, Latvijas Pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas vadītāja
Elīna Egle-Ločmele, Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētāja
10:20 – 10:45
Pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas darbības pilnveidošana

Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā un pašvaldību sadarbība ar Civilās aizsardzības Operacionālās vadības centru
Uldis Ķevers, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks
Izanda Puncule, Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta vecākā referente
10:45 – 11:05
Aktuālie tautsaimniecības mobilizācijas jautājumi un darbības nepārtrauktības plāni
Dace Gaile, LR Ekonomikas ministrijas Administrācijas vadītāja
11:05 – 11:30
NIS2 direktīvas un Nacionālās kiberdrošības likuma ietekme uz pašvaldību IT drošības pārvaldību un darbības nepārtrauktības nodrošināšanu
Edgars Kiukucāns, LR Aizsardzības ministrijas Kiberdrošības departamenta direktors
11:30 – 12:00
Kafijas pauze
12:00 – 12:45
Latvijas drošības un aizsardzības industriju piedāvātie tehnoloģiskie risinājumi kiberdrošības un IT sistēmu darbības nepārtrauktības nodrošināšanai
Aleksandrs Orlovs, SIA Cyber Circlevaldes loceklis / Kiberdrošības risinājumi
Jānis Rutkovskis, SIA Hansab pārstāvis / Drošības un aizsardzības risinājumi - Tehnoloģijas ilgtspējīgākai nākotnei
Ilze Bargā, SIA Baltic Satellite Service valdes locekle /Projekts: Vienotas zemes novērošanas datu Baltijas platformas izstrāde valsts organizācijām
Miķelis Caunītis, SIA Energolukss valdes loceklis / elektroapgādes risinājumi
Elīna Egle-Ločmele, Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētāja
13:00 – 14:00
Diskusija: Drošības un aizsardzības tehnoloģijas pašvaldībās: iespējas un izaicinājumi
Gatis Ozols, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos
Ilze Āboliņa, Latvijas Pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas vadītāja
Evija Vectirāne, Aizkraukles novada pašvaldības Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
Māris Plēsnieks, Bauskas novada pašvaldības Darba aizsardzības speciālists
Elīna Egle-Ločmele, Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētāja
14:00 – 14:30
Semināra noslēgums/ tīklošanās